Dr. Galina StreltchenkoImage
Email: okt@rostgmu.ru
Rostov State Medical University
Nahichevansky 29
Rostov-on-Don, Russian Federation
Tel: +7(8632) 539209
Fax: +7(8632) 539033